LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ižma, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR