LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Rastegajevskis

Rajonas: Zimos

Kraštas/respublika: Irkutsko sr.

Valstybė: RSFSR