LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
1 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
2 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
3 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
4 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
5 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
6 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
7 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
8 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
9 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
10 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
11 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
12 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
13 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
14 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
15 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
16 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
17 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
18 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
19 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
20 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
21 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
22 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
23 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
24 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
25 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
26 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
27 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
28 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
29 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
30 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
31 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
32 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
33 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
34 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
35 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
36 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
37 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
38 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
39 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
40 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
41 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
42 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
43 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
44 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
45 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
46 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
47 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
48 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
49 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
50 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28