LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Pečiorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR