LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Albumas "NOVOILJINSKAS"

A. Sadecko nuotrauka