LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vorkuta, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR