LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kliukvinka

Rajonas: Verchne Ketskio

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR