LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čelanas, Chorinsko, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Kemėrienė (1871-1949)
Stasys Dominauskas (1950-1951)
Elžbieta Mikulskienė (1892-1950)
Adomas Calkavičius (1892-1950)
Ona Šopienė
Juozas Repšys
Jurgis Ramanauskas (1886-1948)
Motiejus Balsetis (g. 1868)
Motiejus Šunskis
Anastazija Rymaitė (1894-1959)
Jonas Rymas (1932-1948)
Klemensas Murza (1932-1957)
Vytautas Dūda (1926-1957)
Jonas Paltarokas (1879-1951)
Elena Janulevičienė (1866-1948)
Jurgis Mykoliūnas (1865-1948)
Jonas Bajorūnas (1855-1948)
Elžbieta Bajorūnienė (1878-1955)
Barbora Ža()rakalienė
J. S. Karaliūnas (1868-1948)
Juozas Ivanauskas (1892-1956)
Ieva Stapulionienė (1874-1957)
Ona Valiukaitė (g. 1957)