LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jabogan, Ust Kano, Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Povilas Barauskas 1866-1942
Elzbieta Barauskienė 1971-1941
Vincas Deltuva 1903-1955
Ona Draugelienė 1886-1945
Nijolė Jurkūnaitė 1936-1944
Sabina Purvinienė 1913-1941
Regina Ribikauskienė g. 1903
Samuolienė m. 1955
Smolenskas g. 1941
Antanas Samuolis m. 1942
Ona Šalčiuvienė 1871-1947
Marija (Marcelė) Žemaitienė 1870-1952