LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jabogan, Ustj-Kanskij, Gorno-Altajskaja aut. sr., Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

G.A. Liutkaitienė (1913-1964)
Vincas Deltuva (1903-1958)
Marcelė Žemaitienė (1870-1952)