LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trudovojus, Leninsko, Akmolinsko sr. (d. Celinogrado sr., Kazachijos SSR), KazachijosSSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jonaitis
Petraitis