LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rybinskas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanas Uldukis (1894-1952)