LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beregajevas, Teguldeto, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marijona Kaščiuškienė (1892-1957)
Anelė Zakarkienė (1888-1953)
Antanas Zakarka (1922-1974)