LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tukačiovas, Jusvos, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Feliksas Žiburys (1870-1946)
V. Dichavičius
E. Dichavičienė
Katavičius
Stasys Vyšniauskas (m. 1947)
Juozas Uogintas (m. 1974)
Alfonsas Augulis (1905-1969)
Ona Šablinskaitė (1845-1955)