LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šordynas, Gajnų, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Lingė
Saliamono (1889-1948)
Stasys Lingė (kūdikis m. 1951)
Juozas Vaitulevičius
Alfonso (1954-1987)