LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taštypo sovch. ferma Nr.3 („Taštypskij Skotovod“), Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Magdalena Laukaitienė (1900-1954)
Danutė Batutyte (1951-1957)
Delivonienė Petronė (1883-1956)