LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rešiotai (Rešotai), Nižnij Ingašo, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Elena Čiucikienė (1919-1982)
Antanas Želėnas (1906-1959)
Gediminas Laukys (1923-1965)