LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Širokij Logas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Budreikaitė
Gečienė Marijona Izidoriaus (1891-1951)