LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Saldykiolis , Lenskio, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

S. Miliušis
M. Miliušienė