LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zulumajus , Zimos, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kazys Brazas (1892-1949)
Ona Brazienė (1902-1949)
Stefa Makauskienė (1892-1949)
Vincas Jakas (1888-1949)
Bronislava Jakienė (1901-1949)
Barbora Biskienė (1948-1978)
Petras Siosė (1946-1948)
Petronėlė Cunorienė (1870-1948)
Pranas Katkauskas
Jonas Morkys (1882-1949
Feliksas Ulevičius (1879-1949)
Petras Parnarauskas (1895-1956)
Gražina Parnarauskaitė (1944-1948)
Klimantina Jakubauskaitė (1927-1949)
Antanas Tamašauskas (1907-1949)
Aloyzas Tamašauskas
Danutė Tamašauskienė
Bronislavas Kukanauskas (1982-1949)
Elene Dalangauskienė (m.1948)
Dominykas Banys (1884-1949)
Eugenijus Butkevičius (1945-1948)
Alfonsas Vaitiekūnas (1922-1948)
Jonas Matakas (1889-1951)
Jonas Alma (1905-1950)
Antanas Guzaitis (1886-1949)
Barbora Vicauskienė (1901-1954)
Nijolė Širvinskaitė (1941-1950)
Stanislovas Einikis (1887-1950)
Antanas Puidokas (1941-1950)
Jonas Juozapavičius (1870-1950)
Povilas Alksmantas (1891-1952)
Jadvyga Januškienė (1895-1953)
Juozapas Banevičius (m.1954)
Petronėlė Petrikienė (1890-1955)
Julijona Pratašienė (1893-1955)
Zigmas Simanauskas (1883-1957)
Antanas Jankauskas (1896-1970)
Julė Jankauskienė (1908-1965)
Antanas Količius (1904-1957)
Leonas Stonys (1902-1955)
Pranas Stoška (m.1951)
Ona Kundrotienė (1865-1950)
Bronislava Riškus (1919-1954
Kazimieras Valančius (1891-1954)
Kairys (1882-1954)
Adelė Vailienė (1863-1955)
Ieva Grisiūtė (1885-1956)
Paškevičius (m.1955)
Jonas Tarbūnas (1877-1957)
Kazimieras Čepulis (1871-1953)
Marijona Remeikienė (1888-1948)