LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sujeticha (d. Biriusinskas; kol. „Tretje Piatilietije“), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Emilija Lauckienė
Jono (1912-1972)
Antanas Survila
Jono (1914-1965)
K. Markauskienė (1899-1950)
Jonas Armalė (1894-1951)
E. Pekorienė (1861-1951)
Kazimiera Gedminienė (1898-1958)
Klimkienė ( m. 1959)
Aleksandras Brazys (1916-1952)
Teodora Brazienė (1888-1953)
Levutė Lemežienė (1920-1966)
Kazys Drąsutis (1891-1948)
Albertas Drąsutis (1937-1967)
Mykolas Ažubalis (1875-1950)
Agota Bukauskienė (1886-1949)
Jonas Kisneris (1874-1950)
Erika Vinklerytė (kūdikis
m. 1950)
Antanas Katutis (1948-1949)
Petras Brangulis (1860-1946)
Filiumena Šeputienė (1913-1958)
P. Joneikis (1884-1949)
Ona Kimbrytė (1877-1950)
Angelija Baniulytė (1931-1949)
Antanas Šimoliūnas (1888-1952)
Liucija Kazilionienė (1896-1949)
Zofija Turnienė (1905-1949)
Aloyzas Čiančius (1947-1948)
Antanas Mečius (1876-1949)
Biruta Vičiulytė (g. 1931)
Petras Černiauskas (1864-1956)
Ona Černiauskienė (1892-1956)
Jonas Černiauskas (kūdikis
m.1957)
Rozalija Šiulkienė (1868-1951)
Aldutė Grigaitė
P. Apulskis (1937-1948)
Jonas Skirnius (1871-1950)
Ieva Giedrienė (1890-1950)
Birutė Leitytė (1951-1952)
Danutė Leitytė (1951-1952)
Jonas Ūlis (1891-1949)
Kučinskas
Aleksas Pučinskas
Klemo (1919-1963)
Vincė Butkienė
Dzidoro (1904-1965)
Stefanija Jašmontaitytė
Dzidoro (m. 1965)
Birutė Laurišonienė
Jono (1930-1981)
Ona Stuogienė (1890-1953)
Jonas Žemelis (kūdikis
m. 1950)
Vytautas Žemelis (kūdikis
m. 1952)
Danutė Žemelytė (1951-1956)
Povilas Končius (1897-1950)
Alfonsas Mažonas (1914-1957)
Ona Vilimienė (1885-1950)
Leonora Lemežienė (1861-1948)
Antanas Lemežis (1950-1951)
Ona Lemežienė (m. 1953)
Karolina Gedrimienė (1860-1948)
Ona Bručienė (1892-1952)
Steponas Bručas
S. Jasutis (1881-1950)
V. Dulinskas (1847-1949)
A. Jokubaitienė (1879-1949)
Z. Jokubaityte (kūdikis
m. 1948)
Veronika Zdanavičienė (1874-1949)
Jonas Petrasčius (1889-1954)
Uršulė Jakubonytė (1894-1957)
Ona Krakauskienė (1888-1957)
Ursula Bigailienė (1863-1949)
Juozas Gargašas (1886-1957)
Ona Vilčiukauskienė (1867-1949)
Milda Beniušytė (1931-1949)
Salomėja Kimbienė (1885-1953)
A.Šilinis (1865-1951)
Jaronimas Lapinskas (1865-1950)
Juozas Urbonavičius (1898-1958)
Jonas Uikis
Mykolo (1892-1963)
Jonas Uikis
Jono (kūdikis
1957)
J.M.Virbickas (1888-1958)
Boleslovas Ječius (1927-1956)
Anelė Ječienė (1895-1965)
Aleksas Kakna (1895-1965)
Ona Janonienė (1897-1955)
R. Sakalauskienė (1887-1955)
Ona Naujokienė (1869-1955)
J. ir K. Varžinskai
Adelė Strelčiūnienė (1898-1957)
Petras Briedis (1883-1957)
Baltrus Skovinga (1896-1955)
Povilas Krizonis (1878-1956)
Ignas Gudelis (1883-1966)
Pranciškus Vyšniauskas (1887-1957)
Vladas Kazickas (1882-1960)
Leonas Bagdonas (1899-1959)
Stanislovas Gajauskas ( g.1911)
Eduardas Šleiva (1885-196(9)?)
Vladas Malatokas (1913-1985)
Lapkauskienė (1892-1968)