LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solianaja, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanas Biela (1888-1955)
Kotryna Žemaityte
Juozapas Zigmantas (1894-1953)
Albertina Švažienė (1884-1953)
Brigita Dimavičienė (1880-1953)
Pranas Pikevičius (1881-1954)
Rozola Šukienė (1880-1952)
Matas Šukys (1879-1955)
Domininkas Ramanauskas (m. 1957)
Martynas Kupstys (1874-1950)
Jonas Pakalniškis (1894-1949)
Vladas Briedis (1885-1949)
Kazimieras Pocius (1889-1950)
Kotrina Baldauskienė (1880-1948)
Birutė Gadeikytė (1945-1949)
Kazimiera Rudnickienė (1885-1959)
Agata Zeirienė (1880-1953)