LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tangutas ( Kalinino kol.), Nukutų, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Brinklys Kostas Jono (1878-1950)