LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremchovas, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanas Zubrus (1868-1950)