LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borodkinas, im. Lazo, Chabarovsko kr., RSFSR