LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aštuonioliktasis (18) kilometras, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR