LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sulchara, Kižingos, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR