LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novaja Zemlia, Neneckio n.o., Archangelsko sr., RSFSR