LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Belomoro-Baltijos kanalas (Leningradas), Belomorskio, Archangelsko sr., RSFSR