LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zonalnas (Bijsko bandymų ir selekcijos stotis), Zonalno, Altajaus kr., RSFSR