LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sveklovičnas, Zonalno, Altajaus kr., RSFSR