LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jabogano arklidės Nr.78, Ustj-Kanskij, Gorno-Altajskaja aut. sr., Altajaus kr., RSFSR