LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zapadnas, Troickojės, Altajaus kr., RSFSR