LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Varlamicha, Južakovo m.k.p. (Pirmasis (1) baras), Troickojės, Altajaus kr., RSFSR