LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Razdolnas, Chabarų, Altajaus kr., RSFSR