LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Melnikovka , Blagoveščenkos, Altajaus kr., RSFSR