LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Černiachovskis, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR