LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bijsko grūdininkystės sovch., Bijsko, Altajaus kr., RSFSR