LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

NKVD Barnaulo sovch. Nr.1 , Barnaulskio, Altajaus kr., RSFSR