LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Altajskojė (miško pramonės kombinatas), Altajskojės, Altajaus kr., RSFSR