LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Timiriazevskis, Tomsko, Tomsko sr., RSFSR