LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Roždestvenka, Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio), Tomsko sr., RSFSR