LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solgonas, Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR