LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čindatas, Tiuchteto, Krasnojarsko kr., RSFSR