LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ada (Maturo miško pramonės ūkis), Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR