LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Brodas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR