LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rešiotai (Rešotai), Nižnij Ingašo, Krasnojarsko kr., RSFSR