LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Širokij Logas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR