LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malyj Ungutas , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR