LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dolgij Mostas (MTS, kol. „40 let Oktiabria“, anksčiau Stalino kol.), Dolgij Mosto (d. Abano), Krasnojarsko kr., RSFSR