LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kedrovyj Šoras , Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR